Välkommen till den här 90-dagarsblitzen som tagits fram för att transformera din verksamhet. Från VP6 (7 maj 2016) till AP8 (29 juli 2016), erbjuder vi ett extra incitament som stöd för dig när du transformerar din verksamhet inom Mannatech.

Incitamentet har tagits fram för att belöna dig när du agerar inom 90 dagar.

Hur fungerar det?

För varje European Premium Champion/All Star Partner som du personligen värvar får du poäng, tillsammans med ytterligare poäng för automatiska ordrar (på 100 poängvolym (PV) eller mer) som de nyvärvade partnerna gör under AP6 till AP8.

För de partner du värvar under incitamentsperioden som inte är värvade på nivån Premium Champion/All Star Partner kan du också få poäng för automatiska ordrar (på 100 PV eller mer) som de genererar under 90-dagarsblitzen.

Hur tjänar jag som värvare poäng?

Partnerpaket Poäng
Premium Champion /All Star Partner 200PV 2
Premium Champion /All Star Partner 400PV 5
1 x automatisk order som görs av ny partner under 90-dagarsblitzen. 1
2 x automatisk order som görs av ny partner under 90-dagarsblitzen. 3
3 x automatisk order som görs av ny partner under 90-dagarsblitzen. 5

Vilken belöning får jag?

Totalt antal poäng som tjänats in Belöning  £ Belöning € Belöning SEK/NOK Belöning DKK
20 100 125 1 185 950
30 150 185 1 775 1 425
40 225 280 2 650 2 135
50 300 375 3 550 2 850

När får jag min belöning?

Belöningarna betalas ut efter att AP9 är avslutad, när alla poäng har samlats in och det totala antalet poäng bekräftats.

För fullständig information klicka här