Vår etik

Mannatech har byggt sin verksamhet på en grund av tillförlitlighet och integritet. Mannatech har åtagit sig denna standard för spetskompetens sedan starten 1994, och vi arbetar för ständiga förbättringar för att uppnå detta mål.

Eftersom dessa egenskaper är en del av Mannatechs kärnvärden, bedriver vi verksamhet i enlighet med de högsta etiska standarderna. Chefer, tjänstemän, anställda och fristående entreprenörer är skyldiga att agera i enlighet med våra normer och policyer. Förutom att vara bunden av företagets uppförandekods bestämmelser, har Mannatech antagit etiska regler specifikt för dess viktigaste befattningshavare och högre ekonomichefer eller personer som utför liknande funktioner.

Om etiska situationer uppstår i verksamheten, uppmuntrar Mannatech alla intressenter att fatta beslut i linje med vårt företags uppförandekod och etiska kod. Om någon dessutom skulle behöva vägledning kring företagande, kan de kontakta Mannatechs General Counsel eller skicka en konfidentiell, och om så önskas, anonym rapport genom EthicsPoint®, via Internet på Mannatech.EthicsPoint.com eller någon av Ethicspoints avgiftsfria jourtelefoner i vart och ett av våra verksamhetsländer. Mannatech har valt Ethicspoint, ett oberoende tredjepartsföretag, för att ta emot rapporter om aktiviteter som kan utgöra brott mot Mannatechs uppförandekod, etiska kod och partnerpolicyer och -procedurer eller som kan utgöra olagligt eller oetiskt beteende.

Anställda och företrädare för Mannatech har en skyldighet att rapportera eventuella policyöverträdelser. Mannatechs rapporteringspolicy och lagen förbjuder uttryckligen repressalier mot den som lämnar in ett klagomål för att säkerställa att problem tas upp utan att placera anställningar i fara. För ytterligare information, vänligen besök EthicsPoint Employee Q&A.


Avgiftsfria jourtelefoner