Företag med ett uppdrag

Ett välmenande företag som brinner för bra arbete

Mannatech är ett företag som drivs av visioner och uppdrag. Vår verksamhetsidé är mer än bara noggrant utformade ord, den vägleder och filtrerar våra värden, övertygelser, mål och syfte. Som vi ser det så identifierar vårt uppdrag de problem vi vill lösa och hur vi tänker göra det, och vår vision fångar hur världen kommer att bli bättre när uppdraget är utfört. Vi hoppas att dessa ord är lika inspirerande och motiverande för dig som de är för oss, och vi hoppas att du kommer att hjälpa oss att göra vår vision till verklighet.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att bekämpa undernäring genom att ge näring till världen genom Real Food Technology® näringstillskott och förbättra och belöna livet för de som arbetar för vår sak.

Vår vision

Vår vision är att påverka den globala epidemin av undernäring bland barn genom att koppla fem miljoner konsumenter av Real Food Technology-tillskott till fem miljoner barn i nöd.