Mission 5 Million℠

Vi är ute på ett uppdrag

Video - M5M Mission 5 Million

Mission 5 Million-rörelsen representerar Mannatechs uppdrag att koppla fem miljoner konsumenter av dess glykonutrient-, livsmedelsbaserade, kosttillskott till fem miljoner barn i nöd.

Varför näring?

För miljontals barn runt om i världen är viktig näring helt enkelt inte ett tillgängligt alternativ. Undernäring anses vara ett barns svåraste utmaning. Barn blir undernärda när de inte får tillräckligt mycket näringsämnen som kroppen behöver för att behålla hälsan.

Varje år dör uppskattningsvis fem miljoner barn av undernäring. Det är ett barn var sjätte sekund. Undernäring är ett fenomen som påverkar livet för 55 miljoner barn i varje givet ögonblick.‡

Mat kontra näring

Aktuella livsmedelsprogram är främst spannmålsbaserade och saknar många av de näringsämnen som barn behöver. Faktum är att dessa berikade, blandade mjölprodukter inte längre uppfyller miniminäringskriterierna för små barn som upprättats av experter på Världshälsoorganisationen. Med andra ord, att fylla ett barns mage inte bara misslyckas med att rätta till problemet, utan det fungerar bara som en tillfällig lösning på ett mycket större problem.

Undernäring kontra fel näring

I utvecklingsländerna är problemet att man konsumerar för lite av rätt sorts mat. I de industrialiserade länderna har problemet blivit att man konsumerar för mycket av fel sorts mat.

Så här fungerar M5M

Genom att möta dina egna näringsbehov, och genom att dela vår Mission 5 Million-vision, utlöser du en donation av PhytoBlend™-pulver till ett barn i nöd … automatiskt. Ju fler konsumenter av Mannatech-produkter som du får, desto fler barn påverkar vi.

Vad vi ger

Vårt näringsrika PhytoBlend-pulver är speciellt utformat för att hjälpa till i kampen mot global undernäring.

Baserat på Real Food Technology ®-lösningar, kan PhytoBlend-pulver bidra till att ge barn deras dagliga näringsbehov och, viktigast av allt, hjälpa till att bekämpa de förödande effekterna av undernäring. Eftersom PhytoBlend-pulver är syntetfritt och innehåller näring från naturliga växtkällor, kan barn nu få standardiserade och näringsmässigt effektiva mängder vitaminer och mineraler från Real Food Technology-lösningar på ett sätt som tidigare inte var möjligt.

‡ WHO, World Health Report 2005